Elektronické Slovníky Juls

Ke stažení Elektronické Slovníky Juls

Detail produktu Elektronické Slovníky Juls
Verze (je už nová verze?) Ano
Stránka produktu Elektronické Slovníky Juls
Datum vydání
Stažení za týden 47
Stažení celkem 67260
Operační systém iOS, Android 4 a vyšší
Velikost souboru 2,7 MB


Ke stažení Elektronické Slovníky Juls

Československo – Wikipedie

… rigidním výkladem. Slovník současného slovenského jazyka z roku 2006 udává oba tvary právě v historickém kontextu,[3] pojem Československo připouští i internetová jazyková poradna Jazykovedného ústavu …

https://slovake.eu/cs/team

Tým – slovake.eu

JÚĽŠ je hlavní jazykovědnou institucí Slovenské republiky, která má dlouholetou tradici v sestavování slovníků pro odborníky i širokou veřejnost, produkci jazykovědných atlasů a specializovaných …

http://kcjl.upol.cz/kombcj/slovensky_jazyk.doc

Slovenština

(Tyto dva slovníky jsou nedokonalé, ale kvalitní elektronické slovníky akademického typu zatím nejsou k dispozici.)

https://www.lib.cas.cz/arl/oddeleni/publikace/ujc-a/41188-oddeleni-gramatiky

Oddělení oddělení gramatiky

… Vojtěch Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny. [Chapters from the Dictionary-making Principles of the Academic Dictionary of Contemporary Czech.] Praha: Ústav pro jazyk český AV

http://ujc.avcr.cz/zakladni-informace/pracovnici/kroupova-magdalena.html

Mgr. Magdalena Kroupová – Ústav pro jazyk český

… príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF a Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV, 2014, s. 217–229. ISBN 978-80-558-0565-8.

http://www.i-poradce.cz/SubPages/Emailove-Noviny/Otvor.aspx?id=357&cislo=16&rok=2016

Elektronické Slovníky Juls