Gender Výkladový Slovník

Ke stažení Gender Výkladový Slovník

Detail produktu Gender Výkladový Slovník
Verze (je už nová verze?) Ano
Stránka produktu Gender Výkladový Slovník
Datum vydání
Stažení za týden 93
Stažení celkem 55395
Operační systém iOS, Android 4 a vyšší
Velikost souboru 3,55 MB


Ke stažení Gender Výkladový Slovník

1..zlom NÛ 1/2017/1Ð56/56

Klíčová slova:slovníkový příklad/doklad, exemplifikace, gender, lexikografie, výkladový slovník, politická korektnost

http://www.ujc.cas.cz/miranda2/export/sitesavcr/ujc/zakladni-informace/pracovnici/files/3.Liskova-s.28-36.pdf

Naše řeč – Výměna stárnoucí manželky za hezkou mladou …

… gender, lexicography, monolingual dictionary, political correctness Klíčová slova: slovníkový příklad/doklad, exemplifikace, gender, lexikografie, výkladový slovník, politická korektnost

http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=8434

Demografický informační portál Články

Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy) … I.: The gender paradox in suicide. Suicide and Life – Threatening Behaviour, 1998, 28, s. 1-23 Denning, D.G …

http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku&artclID=246

Nový antropologický slovník s genderovými hesly

… jako běžný výkladový slovník, ale také jako učebnice antropologie. Případný zájemce by měl zahájit studium u hesla antropologie, které díky systému odkazů na relevantní hesla tvoří základní orientační …

http://www.feminismus.cz/cz/clanky/novy-antropologicky-slovnik-s-genderovymi-hesly

Anglicismy V Českém Lexiku | Nový encyklopedický slovník …

Mravinacová, J. K některým jevům morfologické adaptace anglicizmů. In Martincová, O. & J. Světlá (eds.), Nová slovní zásoba ve výkladových slovnících, 2000, 98–104.

https://www.czechency.org/slovnik/ANGLICISMY%20V%20%C4%8CESK%C3%89M%20LEXIKU

Gender Výkladový Slovník