Latinsko Český Slovník Pražák Novotný Sedláček Pdf

Ke stažení Latinsko Český Slovník Pražák Novotný Sedláček Pdf

Detail produktu Latinsko Český Slovník Pražák Novotný Sedláček Pdf
Verze (je už nová verze?) Ano
Stránka produktu Latinsko Český Slovník Pražák Novotný Sedláček Pdf
Datum vydání
Stažení za týden 44
Stažení celkem 68389
Operační systém iOS, Android 4 a vyšší
Velikost souboru 2,60 MB


Ke stažení Latinsko Český Slovník Pražák Novotný Sedláček Pdf

Média – Wikisofia

↑ Pražák, Josef a Novotný, František a Sedláček, Josef. Latinsko-český slovník. 19. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980, 684 s.

https://wikisofia.cz/wiki/M%C3%A9dia

Předměty

Pražák J. M. – Novotný F. – Sedláček J., Latinsko-český slovník, Praha: SPN 1955 (či další vyd.). Quitt Z. – Kucharský P., Česko-latinský slovník starověké a současné latiny, Praha: SPN 1992.

https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=AGRV00068

Obsah

a pojmy všeobecně známé (Atény) počešťujeme. Výjimkoujsou slova filosofie a teosofie. V přepisu latinských termínů a jmen se přidržujeme nejnovějších Pravidel českého pra­ … kurzivou). Ve shodě se Slov­

http://www.obalkyknih.cz/file/toc/89814/pdf

Genius loci – Brno 2012

[4] Pražák, Josef M. – Sedláček, Josef – Novotný, František. Latinsko-český slovník k potřebě gymnasií a reálných gymnasií. Praha: Československá grafická unie, 1935.

http://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/128908

vojir

Pražák, J.M., Novotný, F., Sedláček, J. Latinsko-český slovník. Praha: KLP, 1999, s. 1153. Pražák, J.M., Novotný, F., Sedláček, J. Latinsko-český slovník. Praha: KLP, 1999, s. 55 a 1153.

http://www.law.muni.cz/sborniky/dp08/files/pdf/prteorie/vojir.pdf

Latinsko Český Slovník Pražák Novotný Sedláček Pdf