Slovensky Slovnik Juls

Ke stažení Slovensky Slovnik Juls

Detail produktu Slovensky Slovnik Juls
Verze (je už nová verze?) Ano
Stránka produktu Slovensky Slovnik Juls
Datum vydání
Stažení za týden 52
Stažení celkem 59249
Operační systém iOS, Android 4 a vyšší
Velikost souboru 5,7 MB


Ke stažení Slovensky Slovnik Juls

Česko-slovenský slovník, nápady a licencie

Odporúčam používať tiež slovenské slovníky na http://slovnik.juls.savba.sk/ (niekedy sa hodia aj slovákom).

http://www.abclinuxu.cz/blog/para/2009/1/cesko-slovensky-slovnik-napady-a-licencie

Co znamená slovenské slovo rapavý? | Odpovědi.cz

Slovenský etymologický slovník zatiaľ nevyšiel, ale na jeho príprave pracuje PhDr. Ľubor Králik, CSc., pracovník oddelenia dejín slovenčiny, onomastiky a etymológie JÚĽŠ SAV.

https://www.odpovedi.cz/otazky/co-znamena-slovenske-slovo-rapavy

Překlady do slovenštiny – Mgr. Jana Palečková

… češtině a slovenštině. Vzhledem k úzké profilaci, odbornému vzdělání a dlouholeté praxi nabízím překlad v širokém spektru oborů. Jsem rodilá mluvčí slovenštiny, preferuji proto překlad zejména do mé …

http://www.prekladykorektury.com/#!

Naše řeč – Sborník ze slovenské lexikologické a …

… a popisu slovenské slovní zásoby. Konferenci organizoval Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV (dále JÚĽŠ) v Bratislavě a byla první akcí tohoto druhu související s perspektivní orientací ústavu. Vyplynulo …

http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=6609

Kontaktové jazykové jevy, bohemismy, v současné …

… bohemismy, které se řadí většinou k jazykovým prostředkům nespisovným: „Subštandardná vrstva slov je istou bránou na prílev najmä českých slov, ktoré by sa inak (pre svoju slovotvornú alebo hláskovú

http://www.ujc.cas.cz/miranda2/export/sitesavcr/ujc/veda-vyzkum/vyzkum/gramatika-a-korpus/proceedings-2012/konferencni-prispevky/MusilovaKvetoslava.pdf

Slovensky Slovnik Juls