Terminologický Výkladový Slovník Zo Sociálnej Pedagogiky

Ke stažení Terminologický Výkladový Slovník Zo Sociálnej Pedagogiky

Detail produktu Terminologický Výkladový Slovník Zo Sociálnej Pedagogiky
Verze (je už nová verze?) Ano
Stránka produktu Terminologický Výkladový Slovník Zo Sociálnej Pedagogiky
Datum vydání
Stažení za týden 26
Stažení celkem 61260
Operační systém iOS, Android 4 a vyšší
Velikost souboru 2,70 MB


Ke stažení Terminologický Výkladový Slovník Zo Sociálnej Pedagogiky

Sociálna pedagogika / Prednášky / Zadania-seminarky.sk

kol. autorov: Výchova a vzdelávanie dospelých. Terminologický a výkladový slovník. Bratislava : 2000.

https://www.zadania-seminarky.sk/prednasky/socialna-pedagogika/36721

Kontakt

FAI Terminologický výkladový slovník zo sociálnej pedagogiky / ed. Bakošová Zlatica Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2013

https://fphil.uniba.sk/kontakt/?tx_unibausers_pi1%5Bperson%5D=bakosova2&tx_unibausers_pi1%5Bshow%5D=publications&cHash=ed4c391f03efb0145706e8e89c25abe2

18

… je vytvorenie terminologického výkladového slovníka sociálnej pedagogiky na tvorbe ktorého participujú členovia Sekcie sociálnej pedagogiky pri SAV. Jednou z ďalších priorít Sekcie sociálnej …

http://www.ped.muni.cz/pedor/archiv/2009/pedor09_1_kaktualnymproblemomsocialnejpedagogiky_niklova.pdf

Piesne, hry a riekanky detí predškolského veku 1 (Ľubica …

… ako aj učebnice pre samoukov a jazykové kurzy (španielčina, ruština, maďarčina, francúzština, latinčina). Máme dlhoročnú tradíciu vo vydávaní slovníkov – cudzojazyčných, výkladových, terminologických.

http://www.martinus.cz/?uItem=38343

IV. mezinárodní vědecká konference Centra školského …

a riadenia školstva a školy, pripravuje Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky Univerzity Komenského v Bratislave tvorbu terminologického a výkladového slovníka školského

http://www.csm-praha.cz/userfiles/Dokumenty/Sbornk%20pspvk%20-%20IV.%20konference,%202015,%20FIN.pdf

Terminologický Výkladový Slovník Zo Sociálnej Pedagogiky